Artist statement

[:en]I paint geometric forms which construct a complex composition. The goal is to put the forms in a tensed relation to each other. The painting is in suspense, it looks like there is something going to happen. The painting is build up in forms on top of or next to each other. Each new form needs to have an exciting relation with the existing forms. Important in the painting is variation, I try to have a lot of elements with a contrasting form in the painting. The suggestion of movement is something I like to achieve in my paintings. The relation of movements and forms in contrast to each other is also inspired by counterpoint in music. In music this means that there are two musical layers when played at the same time can be heart distinctively. I am also composing with pure colours. I am balancing the surface amount of each colour in relation to other colours. I try to get a tensed composition by playing with the amount of colour surfaces. A playful element in my painting is also welcome, so also spontaneous painted parts will appear.The paintings are usually build up in layers with many additions in where the original painting disappears under the layers of additions. I am inspired by painters like Malevich, Kandinsky and Klee. The geometric forms have a kind of personality like they are creatures and react to each other. Subconscious I seem to give the paintings a cosmic mystical feeling.[:nl]Het schilderij als ding en ruimte

In mijn werk speel ik met de tegenstelling van het schilderij als fysiek ding en het schilderij als picturale ruimte.

Ik wil dat mijn schilderijen een sterke materieele aanwezigheid krijgen en hiermee dingen op zich worden, door felle kleuren te gebruiken of juist korrelige aardekleuren. In mijn schilderijen wil ik daarom de verf als materiaal onderzoeken: het pigment en het medium. Daarom maak ik mijn verf zelf met aardepigmenten die ik bewust niet te fijn wrijf zodat de materiele kwaliteit van de verf blijft bestaan. Meest breng ik de verf op met plamuurmes zodat het als materiaal werkt, door de dikke pigmentlagen ontstaat er een interessante textuur.

Het schilderij als materieel ding staat in scherp contrast met de geschilderde ruimte. Veraf/dichtbij of diep/vlak is hier ambigu en bestaat alleen in het schilderij zelf. Dit roept voor mij interessante vragen op over ons waarnemingsvermogen en hoe wij de wereld interpreteren. Interessant hierbij is de relatie handen, verbeelding en gereedschap.

Video en schilderen

Ik hou van de intens gecomprimeerde werkelijkheid van schilderijen maar ook van video-loops. In   korte video’s kan heel veel tegelijkertijd gebeuren, dat zie je pas als je de loop blijft bekijken. Net zoals als je een schilderij bekijkt in de tijd.[:]