[:en]Material painting[:nl]Materie schilderijen[:]

[:en]

The painting Blocks works against the expectation of how a painting must be constructed. Instead of one whole composition, it is broken up into different blocks. It is also not clear what the focus is now, the foreground or the background. It seems as if the background has become the foreground, as if we are looking at the subject through the trees in the forest. The painting tempts you to look deeper but at the same time pushes you back to the surface.

The painting Blue Black and Thunder. Here the forms seem to dissolve in space, as if they are melt in water or air. Foreground and background are pushing against each other. The space is ambiguous.

[:nl]

Het schilderij Blocks gaat tegen de verwachting in van hoe een schilderij opgebouwd moet zijn. Ipv één gehele compositie is het opgebroken in verschillende blokken. Daarbij wordt het ook niet duidelijk wat nu de focus is, de voorgrond of de achtergrond. Het lijkt alsof de achtergrond de voorgrond is geworden, alsof wij door de bomen in het bos naar het onderwerp kijken. Het schilderij verleidt om dieper te kijken maar duwt je tegelijkertijd terug naar het oppervlak.

Het schilderij Blue Black and Thunder. Hier lijken de vormen op te lossen in de ruimte, alsof zij in water of lucht opgaan.  Voorgrond en achtergrond liggen tegenelkaar aan. De ruimte is ambigu.

 [:]