[:en]Solo painting exhibition[:nl]Solo expositie Psynapse gallery 26 feb[:]

[:en]

Solo painting exhibition Blue, Black and Thunder in Psynapse gallery.

Paintings by Coen Janssen with homemade paint pigment can be seen from Sunday, February 26 to March 26. Psynapse Gallery Rodenrijselaan 20a, Rotterdam. The gallery is open on Saturdays and Sundays 2:00 to 4:00 p.m..

Hier vind je het: facebook evenement

About the work:
“I often make my own acrylic paint with acrylic binder and earth pigments. It is a coarse paint in which the pigment granules remain visible in the paint. This makes my paintings have a tangible material appearance. I’m building a painting of color fields, particularly in earth colors arranged side by side or layered over each other. My aim here is to evoke a tension between these patches.
I want to suggest movement in my paintings. The opposing shapes and movement in my paintings are inspired by the counterpoint in music. In music, this means that multiple musical layers are simultaneously audible and go against each other.
I am interested in geometric compositions that are very coarsely painted. The geometric shapes have a kind of personality. Unconsciously my paintings contain references to a mystical primal feeling in which man is part of nature.[:nl]

Solo schilderijen expositie Blue, Black and Thunder in Psynapse gallery

Schilderijen van Coen Janssen met zelfgemaakte pigmentverf zijn te zien vanaf zondag 26 februari tot en met 26 maart in Psynapse Gallery Rodenrijselaan 20a, Rotterdam.
De galerie is open op zaterdag en zondag 14.00-16.00. De openging is op zondag 26 februari

Hier vind je het: facebook evenement

Over het werkproces:
“Ik maak vaak mijn eigen acrylverf met acrylbinder en aarde-pigmenten. Het is een grove verf waarbij de pigmentkorrels in de verf zichtbaar blijven. Hierdoor krijgen mijn schilderijen een tastbare materiaalachtige uitstraling. Ik bouw een schilderij op uit kleurvlakken in vooral aardekleuren die naast elkaar of over elkaar zijn aangebracht. Mijn streven hierbij is een spanning tussen deze kleurvlakken op te roepen.
Ik wil beweging suggereren in mijn schilderijen. De tegengestelde vormen en bewegingen in mijn schilderij zijn geinspireerd op het contrapunt in de muziek. In muziek betekent dit dat meerdere muzikale lagen tegelijkertijd hoorbaar zijn en tegen elkaar ingaan.
Ik ben geinteresseerd in geometrische composities die heel grof geschilderd zijn. De geometrische vormen contrasteer ik vaak met informele vormen zoals vlekken. De geometrische vormen krijgen een soort persoonlijkheid alsof het wezens zijn die reageren op elkaar. Onbewust bevatten mijn schilderijen verwijzingen naar een mystiek oergevoel waarbij de mens onderdeel uitmaakt van de natuur.”

blue meeting
[:]